KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kurt Houlberg
Professor MsO i kommunaløkonomi, cand.scient.pol., ph.d.

Kurt Houlberg er kommunalforsker og har særlig ekspertise inden for analyser af kommunernes økonomiske grundvilkår, økonomistyring, service og resultater. Read about Kurt Houlberg in English
Udskriv Del på
Telefon: 3157 6684
Telefon: 3157 6684
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Kurt Houlbergs arbejdsområder dækker et bredt felt inden for kommunaløkonomi, forvaltning og evaluering.

Et særligt fokus retter sig mod analyser af udvikling og variationer i kommunale udgiftsbehov, stordriftsfordele og udgiftspolitiske prioriteringer samt kommunal økonomistyring, budgetoverholdelse og produktivitet.

Et kerneelement i de kommunaløkonomiske analyser er mellemkommunale sammenligninger med fokus på samspillet mellem kommunernes rammebetingelser på den ene side og økonomistyring, service og resultater på den anden.

Han beskæftiger sig desuden med samspillet mellem den politiske og administrative ledelse og kommunalreformens konsekvenser for lokalpolitikkerne og kommunernes økonomi.

Metoder

Kurt anvender registerdata på kommuneniveau om kommunernes økonomi, struktur og befolkningssammensætning. Derudover anvender han surveydata, dokumentstudier og nøglepersonsinterview.

Baggrund

Kurt har mangeårig erfaring fra konsulentbranchen, som universitetsunderviser og som bidragyder til universitetsforankrede forskningsprojekter.

Areas of knowledge

Local government finance and financial management, local government reform, public policy, public administration and contracting out. A main research interest is the influence of scale, fiscal environment and political factors on local government policy, financial management and effectiveness. In recent years, Kurt has been particularly interested in studying the economic and democratic consequences of the Danish local government reform in 2007.

Methods

Kurt primarily works with registry data at municipal level on municipal economy, size, urbanization and fiscal and social environment. Depending on the purpose of the study, registry data are often combined with survey data and document studies.

Background

Kurt holds a PhD in political science from University of Southern Denmark. He started as a director of research in the former AKF (now part of KORA) in 2010. Prior to that, he worked as a managing director in a private consultancy company working with municipal policy and financial management and as external lecturer at University of Southern Denmark. Kurt has been a director of research at KORA since 2010.
CV

Uddannelse

Ph.d. – statskundskab Syddansk Universitet 2007
Cand.scient.pol Århus Universitet 1989
Cand.phil – samfundsfag Odense Universitet 1988

Ansættelser

Programchef VIVE 2017 -
Programchef KORA 2012 - 2017
Programchef AKF 2010 - 2012
Projektchef NIRAS Konsulenterne A/S 2007 - 2010
Direktør ECO Analyse A/S 1989 - 2006

Undervisning

Beskikkelse som censor ved uddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Syddansk Universitet 2001 -
Ekstern Lektor Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 1992-2008 og 2013-

Øvrige profesionnelle aktiviter

Reviewer Local Government Studies 2014 -
Reviewer Journal of Public Administration Research and Theory 2013 -
Reviewer International Review of Administrative Sciences 2013 -
Reviewer Nordiske Organisasjonsstudier 2013 -
Reviewer Public Budgeting & Finance 2012 -
Reviewer Scandinavian Journal of Public Administration 2010 -
Reviewer Politica 2009 -

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

  • Houlberg, Kurt (1998): De ustyrlige budgetter? - en analyse af forskelle i danske kommuners evne/vilje til at holde budgetterne. Den VII Nordiske Kommunalforskerkonference, Odense 27.-29. november.

1995

1992