KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nøgletal for kommunernes økonomiske styring

Udskriv Del på
Nøgletal for kommunernes økonomiske styring kan ses i et benchmarkingredskab, hvor nøgletal for kommunernes økonomiske styring er tilgængelige for alle.

Find tallene for din kommune her

 

Formålet med nøgletallene er at sætte fokus på kommunernes overordnede økonomiske styring. Nøgletallene giver overblik over kommunernes styringsudfordringer, men den fulde sandhed kræver naturligvis et nærmere kendskab til de enkelte kommuners særlige forhold.

Vi har opgjort såvel budget- som regnskabstal siden 2007 og opdaterer løbende med de nyeste tal. Nøgletallene fokuserer på tre indikatorer for kommunernes økonomistyring:

  • Kommunernes årsresultat
  • Kommunernes budgetoverholdelse
  • Kommunernes formuer og gæld. 

Nøgletallene består af 12 tal vedrørende årsresultaterne og tre tal vedrørende formuerne. Formuerne foreligger kun som regnskabstal – det vil sige formuerne, som de er opgjort ultimo regnskabsåret. Nøgletallene er opgjort i kr. pr. indbygger, løbende priser, således at en umiddelbar sammenligning af kommuner er mulig.

I benchmarkingredskabet kan man trække nøgletal for den eller de kommuner, man ønsker. Der er også mulighed for at sammenligne med gennemsnitskommunen.