KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

ECO Nøgletal

Udskriv Del på
ECO Nøgletal er et nøgletalssystem, som den enkelte kommune kan tegne abonnement på, og som giver skræddersyet information til kommunen.

Nøgletalssystemet giver et vidensbaseret og målrettet grundlag for at vurdere en kommunes:

 • Rammebetingelser
 • Finansielle dispositioner og økonomiske balance
 • Udgiftspolitik
 • Serviceniveau mm.

ECO Nøgletal integrerer nøgletallene i et sammenhængende og overbliksskabende informationssystem. Styrken ligger ikke mindst i det tværgående analysepotentiale med sammenligninger på en bred vifte af udgiftsområder. Aktuelt giver nøgletallene fx den enkelte kommune et tværgående overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på 19 udgiftsområder.

Hovedidéen i ECO Nøgletal er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyns til finansielle, geografiske, demografisk og socioøkonomiske betingelser.

På grundlag af systematiske, forskningsbaserede analyser af hvilke forhold der har betydning for udgifterne, bliver den enkelte kommune sammenlignet med de kommuner, den ligner mest med hensyn til overordnede økonomiske muligheder og udgiftsbehov på det konkrete udgiftsområde. Udvælgelsen af disse sammenligningskommuner sker automatisk og på et uafhængigt forskningsbaseret grundlag.

Ud over centrale nøgletal for kommunens rammebetingelser, økonomiske balance og overordnede udgiftspolitik indgår alle væsentlige kommunale udgiftsområder i ECO Nøgletal.

De tre store institutionsområder:

 • Børnepasning
 • Folkeskolen
 • Tilbud til ældre og handicappede

Øvrige sociale udgiftsområder:

 • Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • Sygedagpenge
 • Førtidspensioner
 • Personlige tillæg
 • Boligsikring
 • Børn og unge med særlige behov
 • Voksne med særlige behov
 • Tilbud til udlændinge
 • Revalidering

Øvrige udgiftsområder:

 • Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
 • Vejvæsen
 • Redningsberedskab
 • Administration
 • Natur- og miljøbeskyttelse
 • Sundhedspleje og tandpleje
 • Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

Årligt abonnerer 70-80 procent af de danske kommuner på ECO Nøgletal. Nøgletallene anvendes ofte i budgetanalyser, udarbejdelse af notater eller generelt som baggrundsinformation for politikere og embedsmænd fx på budgetseminarer. 

I tillæg til ECO Nøgletal er det muligt at få udarbejdet særlige sammenligninger, hvor fx kommunerne i et nøgletals- eller benchmarksamarbejde bliver sammenlignet indbyrdes.

I ECO Nøgletal indgår ikke alene mellemkommunale sammenligninger af de mest aktuelle data om kommunernes rammebetingelser, budget, regnskaber og serviceydelser men også sammenlignende analyser af udviklingen over de seneste 5-7 år.

Bestilling

Du kan som kommune bestille ECO Nøgletal hos Kurt Houlberg, tlf.: 3157 6684, kuho@vive.dk

Du får ECO Nøgletal 2018 leveret på web til 34.540 kr., hvis din kommune har over 25.000 indbyggere. Har din kommune under 25.000 indbyggere er prisen 24.020 kr.

Alle priser er eksklusiv moms.

Se mere om ECO Nøgletal

Demo-version af ECO nøgletal

Vejledning til ECO Nøgletal

Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev